Kiek Oet

Op 19 maart vond het project “Kiek Oet” van de Gemeente Roerdalen plaats. Doel van dit project is bewustwording, weerbaarheid en veiligheid binnen de overheid, ondernemers, verenigingen en inwoners vergroten. Men kon het gesprek aan gaan met de boa’s van de MER-gemeenten, Politie Basisteam Echt , bureau drugszaken en Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO-L), in… Lees verder Kiek Oet

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

NL DOET

Wil je meedoen? Klik op de oproep hieronder!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Een terugblik op 2023

Met op de achtergrond de muziek van de Top2000, al jarenlang mijn favoriete programma tussen Kerst en Oudjaar, denk ik terug aan de politieke gebeurtenissen van 2023.Nothing compares to you hoor ik en dat geldt zeker ook voor 2023. Misschien is dat wel op elk jaar van toepassing, maar dit jaar voelt het toch anders.… Lees verder Een terugblik op 2023

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Rechten voor de natuur

PvdA-GroenLinks Roerdalen, wil dat evenals in de gemeente Eijsden-Margraten ook de Natuur in de gemeente Roerdalen een stem krijgt.Geïnspireerd door het boek “Rechten voor de Natuur” van Jessica den Outer en de aangenomen motie in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, denkt de partij dat ook in Roerdalen stappen kunnen worden gezet om verdere achteruitgang van de… Lees verder Rechten voor de natuur

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Actie voedselbank

Op zaterdag 2 december as doet PvdA-GroenLinks mee aan de inzamelingsactie voor de Voedselbank. Van 9.00 uur tot 18.00 uur vragen we aan onze inwoners die hun inkopen doen bij een plaatselijke supermarkt houdbare producten te kopen voor de Voedselbank. Bij de ingang wordt een flyer uitgedeeld daarop is te lezen aan welke houdbare producten… Lees verder Actie voedselbank

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Dank je wel!

Afgelopen week hebben de partijen Roerstreek Lokaal! en Democraten Roerdalen besloten de coalitie niet in de huidige samenstelling voort te zetten. Daar de fractie PvdA-Groenlinks niet langer deel uit maakt van de Roerdalens coalitie , vind ik, met pijn in mijn hart, dat ik mijn positie als wethouder en de daarbij behorende portefeuilles− Wonen &… Lees verder Dank je wel!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Regenboogvlag

Enkele weken geleden heeft de fractie van PvdA-GroenLinks B&W van de gemeente Roerdalen gevraagd of ook onze gemeente mee gaat doen met de Coming Out Dag op 11 oktober. Helaas hebben we tot op heden geen reactie gekregen van B&W. Op deze dag wappert in veel gemeentes de regenboogvlag als teken dat je je veilig… Lees verder Regenboogvlag

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Wonen in Roerdalen

Hebben alle inwoners van Roerdalen gelijke kansen op een huurwoning van Woningbouw Corporatie Wonen Limburg? Deze vraag hield me bezig bij de presentatie van de beleidsmedewerker van Wonen Limburg. Hij nam ons mee door de cijfers van de afgelopen 3 jaar. Daaruit bleek dat de gemiddelde woningzoekende 47 maanden staat ingeschreven, waarvan 20 maanden actief… Lees verder Wonen in Roerdalen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

Halfjaarrapportage

In de raadsvergadering van 21 september a.s. stelt de raad de halfjaarrapportage vast. De cijfers zijn alles behalve rooskleurig. Toen in november vorig jaar de begroting voor 2023 werd vastgesteld, kon niemand vermoeden dat we al halverwege het jaar zulke grote te korten zouden hebben. Er was de raad wel verteld dat er de komende… Lees verder Halfjaarrapportage

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

De Merutoren

Op de raadsagenda staat voor de tweede keer een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een 57 meter hoge expositietoren. Naar aanleiding van de eerste behandeling in de raadsvergadering van 10 maart 2022 en de ter inzage legging van de stukken, zijn er 7 zienswijzen ingediend. Daardoor werd de eerder afgegeven verklaring voorlopig… Lees verder De Merutoren

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws

VNG jaarcongres

Op 13 en 14 juni 2023 was het zover, iets waar menigeen lang naar uitgekeken heeft, het VNG jaarcongres vond plaats in Groningen. Een groot evenement waar gemeentelijk Nederland te vinden is.Kenmerkend voor dit evenement is dat je als raadslid even geen mening hoeft te hebben of geen politieke kleur moet bekennen. Gewoonweg een heerlijke… Lees verder VNG jaarcongres

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws