Chris Moorman

  • Raadslid

Samenleven doe je niet alleen maar met zijn alle. Een mooie slagzin maar wat betekend dat nu? Dit betekent dat iedereen evenveel rechten maar ook plichten heeft. We zien in de praktijk echter dat niet alles eerlijk verdeeld is. Het is aan het openbaar bestuur om de verdeling beter te maken. Samen zorgen we ervoor dat we mensen die het nodig hebben ondersteunen en dat we de aarde voor de toekomstige generaties schoner en mooier maken. Het is onze taak vervuilingen op te lossen.
Ook moeten we ervoor zorgen dat er voldoende goede, (starters)woningen zijn zodat jongere woonruimte kunnen vinden in onze gemeente. Dit lukt niet alleen met woningen maar we moeten ervoor zorgen dat alle voorzieningen op orde zijn denk aan scholen en winkels maar ook goede werkgelegenheid. Voor de oudere moeten we zorgen dat ze kunnen blijven wonen in onze gemeente. Zij hebben een andere woonvraag en ook de hulp die zij nodig hebben moet goed geregeld zijn.
Zoals je kunt zien heeft de gemeente, en de PVDA, al veel gedaan maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel gebeuren en om daar een steentje aan bij te kunnen dragen dat is mijn uitdaging.

Deel dit