Dank je wel!

Afgelopen week hebben de partijen Roerstreek Lokaal! en Democraten Roerdalen besloten de coalitie niet in de huidige samenstelling voort te zetten. Daar de fractie PvdA-Groenlinks niet langer deel uit maakt van de Roerdalens coalitie , vind ik, met pijn in mijn hart, dat ik mijn positie als wethouder en de daarbij behorende portefeuilles
− Wonen & Huisvesting Statushouders
− Woonwagens
− Dienstverlening en Communicatie
− Duurzame Energievoorziening
− Natuur & Fauna, Stikstof, Klimaat en Water
− Landelijk Gebied
terug moet geven aan de raad.

Ik heb me 22 jaar lang met veel plezier en enthousiasme voor Ambt montfort/Roerdalen ingezet. Tot de verkiezingen van maart 2022 als raadslid, daarna als wethouder. Ik ben dankbaar dat ik dit zo lang heb mogen doen. Ik kijk met een goed gevoel terug op de fijne samenwerking met inwoners, verenigingen, natuur- en milieuorganisaties en andere partners. Samen hebben we veel bereikt. Bedankt daarvoor!”

Jacqueline Westhelle-Aelen

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws