Geen windmolens op het Meinwegplateau

Op 1 juni, een paar uur voor onze raadsvergadering begon, ontvingen wij vanuit de griffie een Brief aan de gemeenteraad.

Daarin werden wij als raad op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek van Bureau Pondera en Bureau Waardenburg.

En wat wij als partij allemaal al dachten werd bewaarheid.

Windmolens hebben een negatief effect op het leefgebied van dieren. Dat effect is vele malen groter dan aanvankelijk gedacht en zelfs zo groot dat leefgebieden onomkeerbaar worden aangetast. Hiermee kan niet meer worden voldaan aan de geldende wet-en regelgeving.

Bureau Waardenburg adviseert dan ook dringend te stoppen met het verder maken van plannen.

Er komt natuurlijk nog meer informatie, het onderzoek wordt nog voorgelegd en de raad moet nog besluiten hoe we nu verder gaan.

Daarvan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Maar dit voelt toch echt als een overwinning. Als fractie hebben we elkaar met gepaste trots en niet al te luidruchtig, gefeliciteerd. Want de weg naar 100% duurzame energie is hierdoor nog verder weg.

Sommige van ons, waren op voorhand  tegen het onderzoek, maar ik ben blij dat we op 29 september 2022 hebben ingestemd met een onderzoek en dat we nu kunnen zeggen:

we hebben meegewerkt, maar het is duidelijk, het kan niet.

Ik wil iedereen bedanken, die zich, vooral in de tijd dat de discussie hevig oplaaide, heeft ingezet om dit tot een goed einde te brengen.

Of het nou ging om een goede inbreng in de raad, of een bezoek aan verontruste inwoners, of een duidelijk stuk in de dorpsbladen, het was allemaal ontzettend belangrijk.

Samen staan we sterk.

Mieke Schotemeijer, fractievoorzitter

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws