Hondenbelasting?

Afschaffing hondenbelasting? Alleen met een reële dekking!

In de raadsvergadering van 14 december kwam het CDA met een motie om de hondenbelasting per 1 januari 2024 af te schaffen. Van onze partij is over het algemeen bekend dat wij al jaren pleiten voor afschaffing van de hondenbelasting, maar daar moet dan wel een realistische financiële compensatie tegenover staan. Daar was naar onze mening geen sprake van in de motie van het CDA.

De hondenbelasting levert nu 120.000 euro op. Als je deze wilt afschaffen moet er dus een andere inkomstenbron worden gevonden. Het CDA denkt die gevonden te hebben in een nieuwe belasting. De forensenbelasting. Onderzoek daarnaar zou moeten uitwijzen of dit voldoende inkomsten oplevert.
Het gaat om belasting die wordt geheven op een tweede huis in onze gemeente. Omdat de eigenaar daarvan niet bij ons ingeschreven staat maar hier wel gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen, zou een belasting hiervoor rechtvaardig zijn. Je moet dan wel meer dan 90 nachten in de gemeente verblijven, anders ben je vrijgesteld. Tijdens de vergadering bleek al dat het grootste deel van de raad ernstige twijfels had over de hoogte van de eventuele opbrengst. In de motie was Echt-Susteren als voorbeeld genomen, maar omgerekend naar Roerdalen zou dat volgens een grove schatting hoogstens 50.000 euro opleveren. Als compensatie voor de afschaffing van de hondenbelasting ontstaat dan een tekort van zeker 70.000 euro.

Onze partij is al jaren voor afschaffing van de hondenbelasting. Bij onze voorstellen hierover hebben we altijd een verhoging van de onroerendezaakbelasting naar voren gebracht. Dit hebben we niet gedaan bij de afgelopen begrotingsbehandeling, omdat we voor 2023 alle mogelijke middelen inzetten voor armoedebestrijding en verduurzaming. Desondanks willen wij per 1 januari 2024 toch ook de hondenbelasting afschaffen; bij de behandeling van de kadernota in 2023 komen we met een voorstel met een realistische dekking hiervoor. Als uit onderzoek zou blijken dat invoering van een forensenbelasting hieraan kan bijdragen, zijn we daar uiteraard niet op tegen.

Afgelopen raadsvergadering waren alle pijlen van het CDA op ons gericht, begrijpelijk. Wij willen immers de hondenbelasting al jaren afschaffen. Het CDA dacht dus in ons een medestander te hebben gevonden. Maar wij vinden dat je niet enkel en alleen met een motie ‘voor de bühne’ moet komen. Vooral niet als die motie geen juiste weergave van de feiten geeft.

De raadsfractie PvdA-GroenLinks

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws