Kiek Oet

Op 19 maart vond het project “Kiek Oet” van de Gemeente Roerdalen plaats. Doel van dit project is bewustwording, weerbaarheid en veiligheid binnen de overheid, ondernemers, verenigingen en inwoners vergroten.

Men kon het gesprek aan gaan met de boa’s van de MER-gemeenten, Politie Basisteam Echt , bureau drugszaken en Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO-L), in samenwerking met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Limburg.

Een effectieve  aanpak  van  criminaliteit  en  onveiligheid  kan  alleen  slagen  als  gemeente,  ondernemers  en bewoners, politie en andere betrokken partijen, onder andere in het buitengebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” 

Criminaliteit speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. De onderwereld en bovenwereld raken steeds meer met elkaar verweven. Dit gebeurt vaak heel onopvallend, maar recht onder onze neus. Als je er  over  nadenkt  heb  je  misschien  (onbewust)  al  eens  vermoedens  gehad  van  illegale  praktijken. Soms heb je wel eens het gevoel dat er iets niet klopt maar wat dan? En wat kun je ermee?

Het melden van onzuivere activiteiten draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid. Politie en gemeenten kunnen de hulp van de ondernemers en inwoners heel goed gebruiken. Tijdens de presentatie werden productieprocessen voor het maken van verschillende soorten drugs uitgelegd, zodat men beter leert begrijpen waar je op kunt letten als iemand bepaalde producten in grote hoeveelheden inslaat/koopt.

Kortom een mooi en leerzaam initiatief voor onze inwoners, ondernemers, vereniging en gemeente!🤩

Horen, Zien en Melden!

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws