Mieke Schotemeijer

  • Fractievoorzitter
  • Raadslid
  • Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Mieke Schotemeijer en woonachtig in Vlodrop.

Sinds ik in 2009 in de gemeente ben komen wonen, heb ik me als vrijwilliger ingezet en samen met anderen diverse burgerinitiatieven ontwikkeld.

Ik wil de komende tijd vooral dat iedereen een stem krijgt en mee kan doen aan alles wat invloed heeft op zijn of haar leven.
Dat geldt vooral voor wonen, zorg , onderwijs, natuur en veiligheid.
Als lid van de raadsadviescommissie heb ik jaren mijn steentje bijgedragen om ons progressieve geluid te laten horen.
We hebben in de afgelopen jaren als partij veel voor Roerdalen bereikt, maar we zijn er nog niet.
Te veel mensen staan nog langs de kant, dat wil ik samen met Groen Links in de komende periode veranderen.
Iedereen doet er toe.

Deel dit