Onze visie op Samen Leven

PvdA-GroenLinks wil een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt en gerespecteerd wordt in zijn eigenheid en waar we in harmonie met elkaar kunnen samenleven.

Velen van ons besteden een groot deel van onze dag aan werken. Daarbij gaat het niet altijd om betaald werk. Zo is een groot deel van de inwoners mantelzorger voor iemand die ondersteuning nodig heeft. Daarnaast zijn mensen actief als vrijwilliger in het rijke verenigingsleven. Allemaal werkzaamheden die onze maatschappij net zo hard nodig heeft als betaald werk. Dit onbetaalde werk moet meer waardering krijgen. PvdA-GroenLinks is daarom ook voorstander van een basisinkomen voor iedereen.
Zolang dit er nog niet is, moet de gemeente ervoor zorgen dat iedereen een volwaardig inkomen ontvangt. Door werk, door werk met begeleiding, door een uitkering en/of aanvullende toeslagen. Daarbij mogen we de medemenselijkheid nooit uit het oog verliezen. Procedures en afspraken zijn middelen, maar mensen moeten centraal staan.

Dat is ook zo als het gaat om zorg. Als gemeente hebben we invloed op de Thuiszorg, de WMO en de Jeugdzorg. De hulpvraag van kwetsbare mensen moet bepalen wat er aan zorg aan iemand wordt geboden.

Voor de vitaliteit van onze inwoners is toegang tot gezond eten en voldoende beweging belangrijk. Het budget Positieve Gezondheid moet blijven bestaan. Sportverenigingen moeten in zware tijden incidenteel een beroep kunnen doen op extra steun vanuit de gemeente.

Inwoners weten onze gemeente al vaak te vinden met wensen voor hun eigen leefomgeving. Het is ook belangrijk om onze jeugd daarbij te betrekken. De gemeentelijke dorpscontactpersonen moeten daarom bij burgerinitiatieven en gemeentelijke plannen voor de dorpen in gesprek gaan met kinderen en jongeren.

Diezelfde jeugd moet kunnen rekenen op goed onderwijs. Als je als inwoner in onze maatschappij zelfstandig wilt bestaan, dan is beheersing van taal, reken- en digitale vaardigheden van het grootste belang. Inwoners die daar hulp bij nodig hebben, moeten voor bijscholing terecht kunnen in de eigen gemeente of regio. Kosten mogen geen belemmering vormen.

Bijscholing dichtbij huis is ook gewenst voor nieuwe Roerdalenaren, zeker voor diegenen die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Wij vinden dat we na de inburgering bovendien oog moeten houden voor integratie in de dorpsgemeenschappen, zodat nieuwkomers zich thuis voelen én meedoen.

Voor dat meedoen biedt ons rijke verenigingsleven voldoende mogelijkheden. Naast sportverenigingen gaat het dan om bijvoorbeeld koren, toneelverenigingen, fanfares en harmonieën, schutterijen en carnavalsverenigingen. Als Corona ons één ding duidelijk heeft gemaakt is het wel dat persoonlijk contact een eerste levensbehoefte is. Dat verenigingsleven verdient dan ook onze steun.

Onze plannen

  • De zorgvraag van kwetsbare inwoners centraal stellen in plaats van het budget.
  • Een basisinkomen voor iedereen.
  • De toegang tot gemeentelijke voorzieningen verbeteren.
  • Een armoedefonds oprichten voor mensen met een smalle beurs, zodat ook zij mee kunnen doen.
  • Een minimumloon toekennen van 14 euro per gewerkt uur aan onze eigen gemeentelijke en ingehuurde medewerkers.
  • Een databank opzetten die gevuld is met vrijwilligers die bereid zijn een keer de zorg van mantelzorgers over te nemen.
  • Een makkelijk toegankelijk studiefonds opzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid, scholing bij tweedekansonderwijs en het aanvragen van studiemateriaal.
  • Een tegemoetkoming verstrekken in de kosten voor sportabonnementen.
  • Ondersteuning vanuit de gemeente bieden bij burgerinitiatieven, zowel financiële als administratieve steun.
Deel dit